PSHS

BRUKSIZM - ZGRZYTAJĄCY PROBLEM

BRUKSIZM - ZGRZYTAJĄCY PROBLEM

 

Warto wiedzieć jak poważne mogą być skutki niewinnego, zdawałoby się, zgrzytania zębami. Pacjenci nie zdają sobie sprawy, że zgrzytanie zębów może mieć swoje odzwierciedlenie w silnych bólach głowy i twarzy, bólach kręgosłupa, problemach ze wzrokiem oraz słuchem.

 

Czym jest bruksizm?

 

            Bruksizm ( z greckiego zgrzytać zębami) cechuje się przede wszystkim niezwykle silnym zaciskaniem zębów i tarciem nimi o siebie. Według niektórych statystyk aż 7 z 10 osób cierpi na dolegliwości związane z bruksizmem. Pacjenci bardzo często są nieświadomi, że mają to zaburzenie. Obecnie bruksizm uważa się za parafunkcję, która należy do czynnościowych zaburzeń narządu żucia. Występują one zarówno w dzień, jak i w nocy.

            Bruksizm zaliczany jest do parasomni. Parasomnia to grupa zaburzeń, polegających na występowaniu w trakcie snu lub przy wybudzaniu się niepożądanych zachowań. Do parasomni zalicza się między innymi somnambulizm ( sennowłóctwo, lunatyzm ), lęki nocne, koszmary senne, mówienie przez sen. Mechanizmy prowadzące do powstania parasomni nie są do końca poznane, choć w wielu przypadkach dużą rolę może odgrywać niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, co tłumaczyłoby częstsze występowanie niektórych parasomni u dzieci.     

 

Etiologia bruksizmu

 

            Obecnie trudno wskazać na jednoznaczne czynniki będące przyczyną tej choroby. Przyczyny mogą być związane z zaburzeniami psychicznymi, miejscowymi, zmianami w obrębie układu nerwowego. Takimi czynnikami mogą być również biologiczne i psychologiczne predyspozycje indywidualne.

 

Wśród czynników psychologicznych duże znaczenie ma silny, przewlekły stres, a także nieefektywne sposoby radzenia sobie z nim. Wśród czynników biologicznych dominują natomiast predyspozycje genetyczne, a także wszystkie cechy indywidualne jednostki jak wady zgryzu, ukształtowanie szczęki czy historia osób w rodzinie. Do czynników biologicznych wpływających na rozwój bruksizmu zalicza się również zakażenia pasożytnicze. Innymi czynnikami są także zaburzenia psychiczne, zwłaszcza z grupy zaburzeń lękowych ( fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy zaburzenia z dawnej kategorii nerwic). Przyczyną mogą być również braki zębowe.

 

Objawy i skutki bruksizmu

 

             Objawów bruksizmu można przez dłuższy czas nie zauważać. Najczęściej dopiero, gdy pojawia się dokuczliwy, nieustępujący ból zaczyna się szukać pomocy u różnych specjalistów. Chory nie przypuszczając, że przyczyną dolegliwości są zęby udaje się często do lekarzy innych specjalności, najczęściej laryngologa, neurologa i okulisty.

 

            Do objawów bruksizmu zaliczamy:

 

- objawy ogólnoustrojowe, takie jak:

 

* bóle głowy

* bóle karku i pleców

* bóle ucha, zaburzenia słuchu

* zaburzenia w produkcji śliny przez gruczoły ślinowe

 

- objawy ze strony mięśni twarzy i obręczy barkowej:

 

* przerost mięśnia żwacza i skroniowego

* bolesność okolicy przyczepów mięśnia żwacza i skroniowego

* wzrost napięcia obręczy barkowej, szczególnie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

 * bóle obręczy barkowej

 

- objawy ze strony jamy ustnej:

 

* częste krwawienia przy myciu zębów

* tarczki wytarcia – efekt ścierania się zębów

* zanik przyzębia, obnażenie się korzeni zębów

 

            Ból spowodowany bruksizmem jest bólem tępym, rozlanym, głębokim, promieniującym. Czasami pacjent twierdzi: „ że bolą go wszystkie zęby”.

 

Leczenie bruksizmu

 

            Wbrew pozorom ta dolegliwość dotyka niemałej części populacji. Odpowiednie leczenie jest uzależnione od tego, co jest przyczyną problemu. Osoby cierpiące na tę parafunkcję nie zostają jednak pozbawione możliwości skutecznego przeciwdziałania nieprzyjemnym konsekwencjom zgrzytania zębów. Sposobów leczenia bruksizmu jest wiele. Należą do nich:

 

- stosowania szyn odciążających na noc

- leki uspokajające

- aparaty korekcyjne ORA korygujące stawy skroniowo-żuchwowe

- psychoterapia

- trening relaksacyjny

 

 

            Bruksizm powoduje uszkodzenia szkliwa – szybkie ścieranie się zębów, mikropęknięcia, które mogą być przyczyną odbarwień zębów. To wszystko prowadzi do ich osłabienia, a w konsekwencji do chorób zębów i ostatecznie ich utraty. Dlatego tak ważna jest porada i leczenie pod okiem dobrego dentysty z gabinetu stomatologicznego.

 

 

 

Bibliografia:

Dyczek H., Bruksizm i inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, 2008

Porczyk S., Bruksizm, grupa synapsis online, 2007

Prusiński A., Parasomnie: obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie, Sen 2001, Tom 1, Nr 1, 33-39

Ziółkowska- Kochan M., Kochan J., Pracka D., Dróżdż W., Borkowska A., Bruksizm- problem interdyscyplinarny. Czasopismo Stomatologiczne 2007,6,391-397


« przejdz do porzedniej strony