Periodontologia dla zaawansowanych - profilaktyka chorób przyzębia - scaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej, postępowanie z pacjentem perio. - warsztaty

Periodontologia dla zaawansowanych - profilaktyka chorób przyzębia - scaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej, postępowanie z pacjentem perio. - warsztaty

Zapisz się na ten kurs

Periodontologia dla zaawansowanych - profilaktyka chorób przyzębia - scaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej, postępowanie z pacjentem perio. - warsztaty

Periodontologia dla zaawansowanych - profilaktyka chorób przyzębia - scaling, kiretaż, higienizacja jamy ustnej, postępowanie z pacjentem perio. - warsztaty

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych - 9 UNITÓW

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

 

Prowadzący:

Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Dypl. hig. stom. Klaudia Porada

Dypl. hig stom Betina Imiołczyk

 

Harmonogram:

10:00 - Rozpoczęcie kursu

10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne

 • Szczegółowa budowa i funkcja przyzębia
 • Etiologia i mechanizm powstawania chorób przyzębia
 • Klasyfikacja chorób dziąseł i przyzębia
 • Kliniczne objawy zapalenia dziąseł i kolejnych etapów chorób przyzębia
 • Wywiad, badanie, diagnostyka i leczenie pacjenta periodontologicznego
 • Ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego
 • Opieka nad pacjentem periodontologicznym - fazy leczenia
 • Dokumentacja pacjenta perio
 • Wskaźniki: OHI, fuksynowy, API, CBITN
 • Instruktaż higieny - pacjent periodontologiczny
 • Profilaktyka chorób przyzębia – skaling – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu
 • Kiretaż – technika pracy, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu
 • Instrumentarium, materiały i sprzęt do skalingu i kiretażu
 • Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów

 

12:00 - 12:15 - Przerwa na lunch, kawę, herbatę i ciastko

12:15 - 16:00 - Ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) - zabiegi skalingu ręcznego i ultradźwiękami z zastosowaniem nowoczesnych materiałów, instrumentów i sprzętu. Badanie sondą perio. Nauka technik zabiegów, zastosowanie ergonomii w periodontologii.

12:45 - 16:00 - Wykonanie zabiegów - skalingu ręcznego lub ultradźwiękami (wykonanie danego zabiegu w zależności od wskazań) na pacjentach pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16:00 - 16:30 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

 

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.


Program kursu:

10:00 Rozpoczęcie kursu
10:00 - 12:00 Zajęcia teoretyczne
12:00 - 12:15 Przerwa
12:15 - 16:00 Ćwiczenia praktyczne na fantomach
12:45 - 15:00 Wykonywanie zabiegów
15:00 - 15:30 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Szczegóły kursu:

 • 29 czerwca 2024
 • 10:00 - 15:30
 • 990 zł netto
 • Klinika Jurajska Częstochowa
Zapisz się na ten kurs

Całkowity koszt kursu: 990 zł