PSHS

Podstawy radiologii stomatologicznej

Podstawy radiologii stomatologicznej

 


 

 

 • Badanie podmiotowe

 

 • Kliniczne badanie przedmiotowe

 

 • Badania dodatkowe

 

 • Wilhelm Konrad Roentgen 1895 – odkrycie promieniowania X

 

 

Promieniowanie rentgenowskie (X)

 • to prom. elektromagnetyczne o dużej przenikalności

 

 • powstaje w lampie rentgenowskiej w wyniku gwałtownego hamowania na anodzie lampy szybkich elektronów emitowanych z katody

 

Obraz rentgenowski

 • efekt cieni , tworzących się na filmie w wyniku przejścia promieni rtg. przez badany obiekt

Zdjęcie rentgenowskie

 • To obraz negatywowy

 

 • tkanki zbite - np. tk. kostna – cienie białe

 • tkanki miękkie – różne odcienie szarości

 • przestrzenie wypełnione gazami – np.. zatoka szczękowa – czarne

 

 

 • Właściwy kontrast

 

 • Dobra ostrość

 

 • Wysoka rozdzielczość

 

Rentgeny wewnątrzustne

 • Rentgeny z klasyczną głowicą (zmiennonapięciowe)

 

 • Rentgeny z generatorem wysokiej częstotliwości HF (stałonapięciowe)

 

Rodzaje filmów

 • wewnątrzustne a) projekcje zębowe

b) proj. skrzydłowo-zgryzowe

c) projekcje zgryzowe

 • zewnątrzustne a) boczne skośne

b) czaszkowe

c) pantomograficzne

d)kefalometryczne

 

 

W rentgenodiagnostyce stomatologicznej korzysta się z dwóch technik pozycjonowania receptora obrazu (błony rentgenowskiej lub czujnika cyfrowego)

 • techniki kąta prostego

 • techniki dwusiecznej kąta.

 

Projekcje wewnątrzustne

 • Technika izometrii cieszyńskiego

 

 • Technika kąta prostego

 

 • projekcje skrzydłowo-zgryzowe

 

 • projekcje zgryzowe

 

Technika izometrii Cieszyńskiego
(przylegająca)

 • Promień centralny (wiązka) jest prostopadła do płaszczyzny dwusiecznej połowiącej kąt zawarty między osią filmu a osia długą zęba

 

 • Film przylega do wyrostka zębodołowego

 • #Zalety
  Technika możliwa do zastosowania zawsze, niezależnie od anatomii.
  Nie wymaga dodatkowych urządzeń
  Mniej bolesna dla pacjenta.

 • #Wady
  Technika bardzo podatna na błędy człowieka,
  Stosunkowo trudna do nauczenia - wymaga wyobraźni przestrzennej.
  Brak możliwości wykonania powtarzalnego zdjęcia.

 

Technika kąta prostego
(technika Updegrave)

 

 • Równoległość osi zęba i filmu

 

 • Długi tubus

 

 • wiązka prom. pada prostopadle do powierzchni błony, która jest ustawiona w pozycjonerze

 • Zalety
  Powtarzalne wyniki
  Zdjęcia w skali jeden do jednego.
  Łatwość wykonywania zdjęć

 

 • Wady
  Pozycjoner stanowi duży obiekt w jamie ustnej pacjenta - w specyficznych przypadkach anatomicznych umieszczanie pozycjonera może być bolesne i może prowadzić do podrażnienia śluzówki jamy ustnej lub odruchu wymiotnego (głównie w zakresie zębów 6-8, w szczególności szczęki)

 

 

Wskazania do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych

 • Diagnostyka chorób twardych tkanek zęba

 • Urazy narządu zębowego

 • Diagnostyka chorób okw

 • Diagnostyka ortodontyczna

 • wsk. endodontyczne

 • wsk. protetyczne, chirurgiczne, implant.

 

Projekcje zewnątrzustne

 • Film poza jamą ustną

 

 • a) boczne skośne

b) czaszkowe

c) pantomograficzne

d) cefalometryczne

e) TK, RM, USG

Wskazania do wykonywania zdjęć zewnątrzustnych

 • Wsk. Ortodontyczne

 • Stany pourazowe narządu żucia i czaszki

 • Choroby i diagnostyka stawów skroniowo-żuchowych

 • Choroby przyzębia

 • Ocena podloża kostnego narządu żucia

 

Ochrona radiologiczna

 • Zdolność jonizacji materii żywej i w konsekwencji jej uszkodzenie

 

 • Świadomość personelu

 

 • Dozymetry

 

 • Przestrzeganie najnowszych wytycznych

 • Ochrona pacjenta

 

 • Ochrona personelu

 

Kobiety w ciąży nie mogą pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

W Polsce kobietom w ciąży wykonywanie zdjęć rentgenowskich jest przeciwwskazane, wyjątek- szczególne sytuacje np. narażenie życia

 

 

 

 


« przejdz do porzedniej strony