@TODO: Page Title

Czynna asysta - korony

Korona porcelanowa

 

KORONY – to uzupełnienia protetyczne stałe wykonane w celu odbudowy korony zęba (przy bardzo zniszczonej koronie klinicznej zęba [znaczny ubytek tkanek zęba] itp.)

Typy koron:

1. metalowe (stopy chromowo- niklowo- kobaltowe, stopy złota)

2. akrylowe – obecnie stosowane tylko jako korony tymczasowe

3. metalowe licowane porcelaną

4. kompozytowe

5. pełnoceramiczne (nie występuje podbudowa metalowa np. na bazie cyrkonu, tlenku glinu [korony Procera]). 

Korony pełnoceramiczne są przezierne jak tkanki własne zęba pacjenta, pozwalają odbudować w sposób doskonały kształt i naturalny wygląd utraconego zęba.

 

Etapy pracy – korona metalowa licowana porcelaną (zwana „koroną porcelanową”):

1. Wywiad, badanie, plan leczenia, kosztorys, badania dodatkowe, zgoda pacjenta na leczenie

2. Badania dodatkowe i dodatkowe leczenie (np. leczenie endodontyczne danego zęba)

3. Znieczulenie i oszlifowanie zęba

4. Wyciski dwuwarstwowe jednoczasowe lub dwuczasowe + założenie korony tymczasowej

5. Próba metalu i dobór koloru+ założenie korony tymczasowej

6. Dopasowanie i zacementowanie gotowej korony (oddanie gotowej korony)

 

Ad. 1 i 2

I wizyta - oszlifowanie zęba + wyciski dwuwarstwowe

1. Wywiad, badanie, plan leczenia + zdjęcie RTG

Płukanie płukanką odkażającą z chlorheksydyną jamy ustnej przez pacjenta- np. Eludril

2. Przygotowanie zęba – leczenie zachowawcze:  leczenie próchnicy i/lub leczenie endodontyczne danego zęba, ewentualnie założenie wkładu koronowo-korzeniowego 

Zwykle podpunkty 1 i 2 poprzedzają wizytę oszlifowania zęba + wyciski  (tzw. przygotowanie zęba pod koronę)

 

3. Oszlifowanie zęba – przed szlifowaniem zębów żywych znieczulamy (zestaw do znieczulania) przy zębach martwych często też, aby zmniejszyć dyskomfort przy umieszczaniu w szczelinie dziąsłowej nitek retrakcyjnych

  • zestaw diagnostyczny + tacka sterylna
  • zestaw wierteł do szlifowania
  • nitki retrakcyjne (uwidocznienie granicy preparacji i zasięg korony) – czasami pomocne są specjalne preparaty do retrakcji dziąsła w postaci past
  • upychadło lub specjalny nakładacz nitek retrakcyjnych
  • nożyczki
  • preparat  tamujący krwawienie do nasączenia nitek refrakcyjnych lub kuleczek waty (Alustin, Adrenalina)

 

4. Wyciski dwuwarstwowe – dokładnie odwzorcowują pole protetyczne wykonywane masami elastycznymi (masy silikonowe np. Bisico lub polietetowe np. Impregum)

Light body – często w specjalnym podajniku (pistolecie) do mas wyciskowych +masa + końcówka samomieszająca lub masa + specjalna strzykawka + mieszalnik Pentamix

Heavy body – aktywator + baza (zarabianie ręczne) lub masa + mieszalnik Pentamix

- dobranie łyżek wyciskowych standartowych do warunków w jamie ustnej pacjenta

 

Przed pobraniem wycisków dwuwarstwowych czasami łyżki smarujmy klejem do łyżek wyciskowych.

 

A.

Wyciski dwuwarstwowe

1. Warstwa bazowa - (heavy body) najczęściej zarabiana ręcznie ( baza+ aktywator), bez rękawiczek, nakładamy na odpowiednio dobraną łyżkę standardową lub masa + mieszalnik Pentamix + łyżka standardowa

2. Light body – warstwa rzadsza, dokładniejsza (masa + końcówka samomieszająca+ pistolet do mas wyciskowych  lub masa+ specjalna strzykawka + Pentamix)

 

 

a) Wyciski dwuwarstwowe jednoczasowe

1. Masę heavy body i light body jest zarabiana  w tym samym czasie (asysta stomatologiczna i lekarz stomatolog)

(masa heavy  [zarabiana ręcznie + łyżka wyciskowa standardowa]+ masa light [pistolet do mas wyciskowych+ końcówka samomieszająca]

 lub

masa heavy  [masa na łyżce wyciskowej standardowej+Pentamix] + masa light [masa w specjalnej strzykawce + Pentamix]) 

lekarz ostrzykuje kikut zęba masą light body po uprzednim wyjęciu nitek retrakcyjnych grubych (cienkie nitki retrakcyjne pozostają w szczelinie dziąsłowej)

2. Zarobienie w tym samym czasie masy heavy body

3. Nakładanie zarabianej masy na łyżkę wyciskową standardową

4. Wkładanie łyżki wyciskowej z masą do jamy ustnej pacjenta i pobranie wycisku dwuwarstwowego, po odczekaniu określonego przez producenta czasu wiązania wyciągnięcie z jamy ustnej gotowego wycisku

 

b) Wyciski dwuwarstwowe dwuczasowe

1. Wyciski wykonuje się dwukrotnie i dwa razy umieszczamy w jamie ustnej pacjenta łyżkę wyciskową z masą

2. Zarobienie masy heavy body przez asystentkę stom. (ręczne połączenie bazy i katalizatora np. masa silikonowa Zeta Plus), nie wyjmuje się nitek retrakcyjnych, pobranie wycisku (wkładanie łyżki z masą heavy body do jamy ustnej pacjenta)

3. Po wyjęciu z jamy ustnej pacjenta należy wyciąć w wycisku rowki i zrobić miejsce na rzadką masę – light body (np. skalpelem)

4. Usuwanie nitki retrakcyjnej ze szczeliny dziąsłowej

5. Ostrzyknięcie kikuta oszlifowanego zęba masą light body – masa + pistolet do mas wyciskowych + końcówka samomieszającą lub masa + specjalna strzykawka + Pentamix

5. Na cały wycisk bazowy nakłada się masę light body:

-  pistolet do mas wyciskowych + końcówka samomieszajaca (masa silikonowa Bisico)

- lub zarobienie metalową szpatułką na płytce szklanej  masy silikonowej np. Stomaflex Light

6. Wkładanie łyżki wyciskowej z masą do jamy ustnej pacjenta, odczekanie odpowiedni, podany przez producenta czas wiązania i pobranie wycisku 

7. Wyjęcie łyżki wyciskowej z masą z jamy ustnej pacjenta

8. Dezynfekcji wycisku

 

B.

 Kontra – wykonanie wycisku zębów przeciwstawnych masą alginatową

1. masa alginatowa

2. szpatułka do zarabiania mas wyciskowych

3. miska gumowa

4. zimna woda wodociągowa 

5. łyżka metalowa standartowa

 

Wycisk po dezynfekcji odpowiednio zabezpieczamy (mokra lignina + worek foliowy)

 

Rys. Pentamix - mieszalnik do mas elastycznych (wyciski dwuwarstwowe) oraz zestaw narzędzi i materiałów do wykonania wycisków masą alginatową - tzw. kontra.

 

C.

Kęsek zgryzowy – pobieramy kęsek zgryzowy

1. Wosk modelowy

2. Palnik lub ciepła woda

3. Nożyki lub specjalna masa do ustalenia zgryzu (z specjalnego podajnika- tzw. pistoletu)

 

Po wykonaniu wycisków i pobraniu kęska zgryzowego usuwa się nitki rektakcyjne ze szczeliny dziąsłowej i zabezpiecza się oszlifowany kikut zęba koroną tymczasową.

 

D.

Korona tymczasowa

Sposoby wykonania korony tymczasowej:

Wycisk alginatowy (pobranie wycisku przed oszlifowaniem zębów) + masa do koron tymczasowych np. Struktur, Protemp II + cement do zacementowania koron tymczasowych

Kształtka białostocka + kompozyt lub kompomer ( wazelina do zabezpieczenia oszlifowanego kikuta zęba, nożyczki)

Korona akrylowa wykonywana przez technika

Korony standardowe + cement do zacementowania koron tymczasowych

* cementujemy cementem tymczasowym (np. TempBond {szpatułka metalowa+ płytka szklana} + nakłądacz)

* dopasowujemy w zgryzie ( kalka artykulacyjna + wierłą diamentowe)

 

E.

 Często w tym etapie dobieramy kolor korony porcelanowej (lusterko+ kolornica Vita)