@TODO: Page Title

Czynna asysta - proteza całkowita

Proteza całkowita

 

PROTETYKA

Utrata zębów to nie tylko problem natury estetycznej, ale przede wszystkim funkcjonalny.

Nie uzupełnione braki zębowe mogą być przyczyną:

 • problemów trawiennych
 • zmian w stawie skroniowo – żuchwowym                           
 • paradontopatii

Ważne jest uzupełnienie nawet pojedynczych braków zębowych (zapobieganie powstawaniu węzłów urazowych)

W zależności od warunków w jamie ustnej wykorzystujemy różne sposoby uzupełnienia braków zębowych:

 

A. Protezy ruchome:

 • protezy całkowite osiadające przy bezzębiu
 • protezy częściowe osiadające (akrylowe, akronowe)
 • protezy częściowe szkieletowe z klamrami
 • protezy szkieletowe na zatrzaskach – kosmetyczne , zredukowane podniebienne
 • protezy natychmiastowe – wykonywane przed usunięciem, a oddane pacjentowi po usunięciu zębów
 • uzupełnienia na implantach ( protezy ruchome)

B. Protezy stałe:

 • licówki porcelanowe
 • korony
 • mosty
 • wkłady koronowo – korzeniowe – podbudowa dla koron i filarów mostów
 • wkłady in–lay, on–lay
 • uzupełnienia na implantach ( mosty, korony)

 

Proteza całkowita – uzupełnienie protetyczne ruchome uzupełniające całkowity brak uzębienia (bezzębie).

Etapy pracy - proteza całkowita górna i dolna:

1. Wywiad, badanie (zewnątrzustne i  wewnątrzustne), plan leczenia, kosztorys, badanie dodatkowe (np. zdjęcie pantomograficzne), zgoda pacjenta na leczenie

2. Wyciski anatomiczne (wykonywane na łyżkach standartowych)

3. Wyciski czynnościowe  (wykonywane na łyżkach indywidualnych)

4. Ustalenie zwarcia centralnego (wzorniki)

5. Próba protez woskowych

6. Oddanie protez + instruktaż użytkowania protez

7. Korekta protez

 

Ad2.

Wyciski anatomiczne – odwzorowanie pola protetycznego - warunków panujących w jamie ustnej.

Potrzebne:

 • zestaw diagnostyczny + tacka jednorazowa
 • masa alginatowa
 • miska gumowa
 • łopatka do mieszania mas protetycznych
 • dopasowanie łyżki wyciskowej (łyżki standardowe do bezzębia)

 

1. Płukanie płukanką odkażającą z chlorheksydyną jamy ustnej przez pacjenta – np. Eludril

2. Dobranie łyżek do bezzębnej szczęki i/lub żuchwy (odpowiedni rodzaj i rozmiar łyżki)

3. Zarobienie masy – masa alginatowa np. Kromopan + woda

                              ruchy zarabiania energiczne, rozcieranie bez grudek, konsystencja    ciastowata

                              zmiana koloru masy

4. Pobranie wycisku szczęki – nałożenie na łyżkę, włożenie do jamy ustnej pacjenta (pacjent płuka jamę ustną płukanką odkażającą z chlorcheksydyną) i odczekanie odpowiedniego czasu (często zmiana barwy- związanie masy), a następnie wyjęcie łyżki z masą z jamy ustnej pacjenta 

Czynność powtarzamy – pobieramy wycisk anatomiczny (dolny) żuchwy.

5. Dezynfekcja wycisków

6. Postępowanie z wyciskami (szczęki i żuchwy):

A. - od razu odlanie wycisku gipsem – powstanie modelu gipsowego anatomicznego

B. - lub dostarczenie do pracowni (wycisk obłożymy wilgotną ligniną + worek foliowy, szczelnie zamknięte opakowanie w chłodnym miejscy)

7.   Oczyszczenie twarzy pacjenta  np. z masy wyciskowej.