@TODO: Page Title

Czynna asysta - proteza częściowa akrylowa, proteza szkieletowa

Proteza częściowa akrylowa, proteza szkieletowa

Proteza częściowa akrylowa – uzupełnienie protetyczne ruchome, osiadające uzupełniające częściowe braki uzębienia.

 

Etapy pracy – proteza częściowa akrylowa górna:

1. Wywiad, badanie (zewnątrzustne i  wewnątrzustne), plan leczenia, kosztorys, badania dodatkowe (np. zdjęcie pantomograficzne), leczenie zachowawcze pozostawionych w jamie ustnej zębów, zgoda pacjenta na leczenie

2. Wyciski anatomiczne masą alginatową (góra i dół)

3. Ustalenie zwarcia centralnego (wzorniki lub kęsek zgryzowy przy niewielkich brakach zębowych - kawałek wosku modelowego uplastycznionego termicznie {ciepła woda lub palnik}) 

4. Próba protezy woskowej

5. Oddanie protezy częściowej akrylowej+ instruktaż użytkowania protezy

6. Korekta protezy częściowej akrylowej

 

W Polsce protezy ruchome częściowe (powyżej 5 zębów) są refundowane przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)  pacjentom ubezpieczonym raz na 5 lat. 

Pacjent wykonując nową protezę ruchomą częściową powinien podpisać oświadczenie, że w ciągu 5 lat nie miał wykonywanych innych protez refundowanych prze NFZ.

Protezy szkieletowe - protezy  nieosiadające, utrzymują się na zębach własnych pacjenta mogą być klasyczne z klamrami lub z zatrzaskami, zasuwami.

 

Etapy pracy – proteza szkieletowa górna: 

 1. Wywiad, badanie (zewnątrzustne i  wewnątrzustne), plan leczenia, kosztorys, badania dodatkowe (np. zdjęcie pantomograficzne), leczenie zachowawcze pozostawionych w jamie ustnej zębów, zgoda pacjenta na leczenie

2. Wyciski anatomiczne masa alginatową (góra i dół)

3. Ustalenie zwarcia centralnego (wzorniki lub kęsek zgryzowy przy niewielkich brakach zębowych - kawałek wosku modelowego uplastycznionego termicznie {ciepła woda lub palnik}) 

4. Próba  metalu 

5. Próba protezy woskowej (próba metalu z zębami w wosku)

6. Oddanie protezy szkieletowej+ instruktaż użytkowania protezy

7. Korekta protezy szkieletowej

 

Niektóre etapy pracy można pominąć  lub są łączone (np. etap 2+3, 4+5) w przypadku niewielkich braków zębowych i jasnej dla technika dentystycznego sytuacji zgryzowej  w jamie ustnej pacjenta.