@TODO: Page Title

Czynna asysta - wypełnienie amalgamatowe

Wypełnienie amalgamatowe

 

1. Wywiad i badanie pacjenta, plan leczenia, zgoda pacjenta na zabieg

Płukanie jamy ustnej płukanką odkażającą z chlorheksydyną przez pacjenta- np. Eludril

2. Znieczulenie pacjenta według wskazań (zestaw do znieczulenia) 

3. Opracowanie zęba (ubytku):

 •  zestaw diagnostyczny + tacka jednorazowa
 •  wiertarki stomatologiczne (turbina i mikrosilnik) + wiertła (kulka i/lub stożek diamentowy na turbinę, różyczka z węglika spiekanego na mikrosilnik) 

4. Przepłukanie wodą z strzykawko-dmuchawki

5. Osuszenie powietrzem ze strzykawko-dmuchawki

6. Założenie podkładu- przygotowanie podkładu, podanie nakładacza i upychała kulkowego

    * A. kapsułka + mieszalnik – np. glassjonomery + ”podajnik”

    * B. proszek (baza) + płyn (aktywator) + szpatułka  + płytka szklana lub bloczek papierowy

    * C. gotowe preparaty w strzykawkach  np. glassjonomery, kompomery

Odczekanie odpowiedniego czasu – wiązanie podkładu

7. Osuszenie powietrzem ze strzykawko-dmuchawki

8. Przygotowanie amalgamatu:  zaktywowana kapsułka + wstrząsarka (mieszalnik)  (czas 5-10s)

9. Nakładanie amalgamatu do ubytku + kondensacja amalgamatu

 • - pistolet do amalgamatu (lub przenośnik Eliota) + nakładacz + upychało (lub specjalne upychało do amalgamatu)  + amalgamat (wyjęcie z kapsułki)

10. Czekamy określony czas, aby materiał się utwardził pod wpływem warunków panujących w jamie ustnej pacjenta (kondensacja materiału i czas).

11. Dopasowanie do warunków zgryzowych pacjenta - zebranie nadmiarów wypełnienia amalgamatowego – kalka artykulacyjna + ekskawator

12. Końcowe opracowanie wypełnienia na następnej wizycie:

 •  wiertło diamentowe + kalka artykulacyjna
 •  gumki polerskie
 •  gładziki (ewentualnie + tlenek cynku)
 •  paski metalowe ścierne
 •  szczoteczka i pasta polerska

 

Zalecenia pozabiegowe:

 •  nie jeść przez ok. 2 godziny po zabiegu
 •  nie pić i nie płukać przez ok. 2 godziny po zabiegu
 •  nie nagryzać po stronie leczonego zęba w dniu zabiegu

 

Wypełnienia amalgamatowe ze względów estetycznych jest stosowane tylko w zębach bocznych - w ubytkach klasy I i II  Blacka.

W przypadku klasy II Blacka dodatkowo należy przygotować formówkę metalową i paski metalowe (jedno lub dwubrzuszkowe) lub formówki sekcyjne  w celu odpowiedniego odbudowania punktów stycznych zębów.

 

Informacje zapisywane w karcie pacjenta:

Data wykonania zabiegu

Rozpoznanie: np. Próchnica średnia (Caries media) ząb 46, klasa Blacka I

Całkowite opracowanie ubytku w znieczuleniu ….np. Lignokaina2% z Nor (Noradrenaliną)  w zębie …np. 46, założono podkład ……np. Agatos fosforanowy + wypełnienie stałe - Amalgamat. Pouczono pacjenta o zaleceniach pozabiegowych. 

Podpis + pieczątka lekarza