@TODO: Page Title

Egzaminy zawodowe - Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacja: MED.01

Nazwa kwalifikacji: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Zawód: Asystentka stomatologiczna

 

Informator o egzaminie zawodowym - formuła 2019

 

Asystentka stomatologiczna- egzamin praktyczny- styczeń 2024

Asystentka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- styczeń 2024

 

Asystentka stomatologiczna- egzamin praktyczny- czerwiec 2023

Asystentka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- czerwiec 2023

 

Asystentka stomatologiczna- egzamin praktyczny- styczeń 2023

Asystentka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- styczeń 2023

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2022

Asystentka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- czerwiec 2022

Asystentka stomatologiczna- egzamin praktyczny- czerwiec 2022

Asystentka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- czerwiec 2022

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny -  styczeń 2022

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczeń 2022

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny -  czerwiec 2021

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2021

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2021

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny -  styczeń 2021

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2021

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2021

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2020

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2020

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny  - czerwiec 2020

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2020

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2020

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2020

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2019

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2019

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2019

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2019

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2019

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2019

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2018

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2018

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2018

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2018

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2018

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2018

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2017

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2017

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2017

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2017

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2017

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2017

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - pazdziernik 2016

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - pazdziernik 2016

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - pazdziernik 2016

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2016

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2016

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2016

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2016

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2016

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2016

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - wrzesien 2015

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - wrzesien 2015

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - wrzesien 2015

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny -czerwiec 2015

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi -czerwiec 2015

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny -czerwiec 2015

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2015

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2015

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2015

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - wrzesien 2014

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - wrzesien 2014

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - wrzesien 2014

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2014

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2014

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2014

 

Asystentka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2014

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2014

Asystentka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2014

 

Asystentka stomatologiczna - teoria - czerwiec 2013 

Asystentka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2013

Asystentka stomatologiczna - praktyka - czerwiec 2013