@TODO: Page Title

Egzaminy zawodowe - Higienistka stomatologiczna

Kwalifikacja: Z.14

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Zawód: Higienistka stomatologiczna

 

Higienistka stomatologiczna- egzamin teoretyczny- styczeń 2023

Higienistka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- styczeń 2023

Higienistka stomatologiczna- egzamin praktyczny- styczeń 2023

Higienistka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- styczeń 2023

 

Higienistka stomatologiczna- egzamin teoretyczny- czerwiec 2022

Higienistka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- czerwiec 2022

Higienistka stomatologiczna- egzamin praktyczny- czerwiec 2022

Higienistka stomatologiczna- klucz odpowiedzi- czerwiec 2022

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczeń 2022

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczeń 2022

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczeń 2022

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczeń 2021

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczeń 2021

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczeń 2021

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2020

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2020

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2020

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2020

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2020

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2020

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2019

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2019

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2019

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2019

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2019

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2019

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2018

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2018

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2018

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2018

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2018

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2018

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2017

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2017

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2017

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2017

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2017

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2017

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - pazdziernik 2016

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - pazdziernik 2016

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - pazdziernik 2016

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2016

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2016

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2016

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2016

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2016

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2016

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - wrzesien 2015

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - wrzesien 2015

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - wrzesien 2015

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2015

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2015

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2015

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - styczen 2015

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - styczen 2015

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - styczen 2015

 

Higienistka stomatologiczna - egzamin teoretyczny - czerwiec 2014

Higienistka stomatologiczna - klucz odpowiedzi - czerwiec 2014

Higienistka stomatologiczna - egzamin praktyczny - czerwiec 2014