@TODO: Page Title

Podstawy radiologii stomatologicznej

 • Badanie podmiotowe
 • Kliniczne badanie przedmiotowe
 • Badania dodatkowe
 • Wilhelm Konrad Roentgen 1895 – odkrycie promieniowania X

Promieniowanie rentgenowskie (X)

 • to prom. elektromagnetyczne o dużej przenikalności
 • powstaje w lampie rentgenowskiej w wyniku gwałtownego hamowania na anodzie lampy szybkich elektronów emitowanych z katody

Obraz rentgenowski

 • efekt cieni , tworzących się na filmie w wyniku przejścia promieni rtg. przez badany obiekt

Zdjęcie rentgenowskie

 • obraz negatywowy
 • tkanki zbite - np. tk. kostna – cienie białe
 • tkanki miękkie – różne odcienie szarości
 • przestrzenie wypełnione gazami – np.. zatoka szczękowa – czarne
 • Właściwy kontrast
 • Dobra ostrość
 • Wysoka rozdzielczość

Rentgeny wewnątrzustne

 • Rentgeny z klasyczną głowicą (zmiennonapięciowe)
 •  
 • Rentgeny z generatorem wysokiej częstotliwości HF (stałonapięciowe)

Rodzaje filmów

 • wewnątrzustne
  • projekcje zębowe
  • proj. skrzydłowo-zgryzowe
  • projekcje zgryzowe
 • zewnątrzustne
  • boczne skośne
  • czaszkowe
  • pantomograficzne
  • kefalometryczne

W rentgenodiagnostyce stomatologicznej korzysta się z dwóch technik pozycjonowania receptora obrazu (błony rentgenowskiej lub czujnika cyfrowego)

 • techniki kąta prostego
 • techniki dwusiecznej kąta.

Projekcje wewnątrzustne

 • Technika izometrii cieszyńskiego
 • Technika kąta prostego
 • projekcje skrzydłowo-zgryzowe
 • projekcje zgryzowe
Technika izometrii Cieszyńskiego (przylegająca)
 • Promień centralny (wiązka) jest prostopadła do płaszczyzny dwusiecznej połowiącej kąt zawarty między osią filmu a osia długą zęba
 • Film przylega do wyrostka zębodołowego
 • Zalety
  • Technika możliwa do zastosowania zawsze, niezależnie od anatomii.
  • Nie wymaga dodatkowych urządzeń
  • Mniej bolesna dla pacjenta.
 • Wady
  • Technika bardzo podatna na błędy człowieka,
  • Stosunkowo trudna do nauczenia - wymaga wyobraźni przestrzennej.
  • Brak możliwości wykonania powtarzalnego zdjęcia.
Technika kąta prostego (technika Updegrave)
 • Równoległość osi zęba i filmu
 • Długi tubus
 • Wiązka prom. pada prostopadle do powierzchni błony, która jest ustawiona w pozycjonerze
 • Zalety
  • Powtarzalne wyniki
  • Zdjęcia w skali jeden do jednego.
  • Łatwość wykonywania zdjęć
 • Wady
  • Pozycjoner stanowi duży obiekt w jamie ustnej pacjenta - w specyficznych przypadkach anatomicznych 
  • Umieszczanie pozycjonera może być bolesne i może prowadzić do podrażnienia śluzówki jamy ustnej lub odruchu wymiotnego (głównie w zakresie zębów 6-8, w szczególności szczęki)
Wskazania do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
 • Diagnostyka chorób twardych tkanek zęba
 • Urazy narządu zębowego
 • Diagnostyka chorób okw
 • Diagnostyka ortodontyczna
 • wsk. endodontyczne
 • wsk. protetyczne, chirurgiczne, implant.

Projekcje zewnątrzustne

Film poza jamą ustną

 • boczne skośne
 • czaszkowe
 • pantomograficzne
 • cefalometryczne
 • TK, RM, USG
Wskazania do wykonywania zdjęć zewnątrzustnych
 • Wsk. Ortodontyczne
 • Stany pourazowe narządu żucia i czaszki
 • Choroby i diagnostyka stawów skroniowo-żuchowych
 • Choroby przyzębia
 • Ocena podloża kostnego narządu żucia
Ochrona radiologiczna
 • Zdolność jonizacji materii żywej i w konsekwencji jej uszkodzenie
 • Świadomość personelu
 • Dozymetry
 • Przestrzeganie najnowszych wytycznych
Ochrona pacjenta
Ochrona personelu
 • Kobiety w ciąży nie mogą pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.
 • W Polsce kobietom w ciąży wykonywanie zdjęć rentgenowskich jest przeciwwskazane, wyjątek- szczególne sytuacje np. narażenie życia