@TODO: Page Title

Postępowanie po ekspozycji na materiał zakaźny (HBV, HCV, HIV)

I. Ekspozycja na zakażenie:

 

 • naruszenie ciągłości skóry(zakłucia,zadrapanie,skaleczenie,pęknięcie,otarcie naskórka,otwarta rana),
 • kontakt materiału zakaźnego z uszkodzoną skórą, śluzówkami lub spojówkami,
 • długotrwały kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego.

 

 

PROFILAKTYKI PRZECIW HIV NIE STOSUJE SIĘ PO EKSPOZYCJI NA SKÓRĘ NIEUSZKODZONĄ !

 

 

II. Materiał zakaźny:

 • krew i każdy materiał zawierający krew,
 • nasienie, wydzielina pochwowa, mleko kobiecie, maź stawowa,
 • płyny, mózgowo – rdzeniowy, osierdziowy, otrzewnowy, opłucnowy, owodniowy,
 • komórki, hodowle tkankowe lub pożywki zawierające HIV,
 • narzędzia i przedmioty zanieczyszczone krwią zawierająca HIV.

 

 

Mocz, kał, ślina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy (jeśli nie zawierają krwi) NIE są zakaźne! Kontakt z nimi  NIE wymaga zastosowana profilaktyki po ekspozycyjnej.

 

 

III. Postępowanie przedlekarskie:

 1. Nie tamować krwawienia.Nie wyciskać rany.
 2. Długo ( 3-5 min) przemywać skórę bieżącą wodą, a następnie wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących na bazie alkoholu!
 3. Zranione miejsce zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.
 4. Błony śluzowe jamy ustnej, nosa, spojówek, przepłukiwać kilka minut czystą wodą.
 5. Oczy płukać kilkakrotnie wodą przy otwartych powiekach.
 6. Krew rozpryśnięta na skórze przemywać wodą.
 7. Udać się do:

                                      WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

                                      ODDZIAŁ ZAKAŹNY

                                      UL. PCK 1 CZĘSTOCHOWA

                                      TEL. 34-325-26-68