PSHS

Władze

W dniu 08.02.2014 roku z inicjatywy dr n.med. lek. stom. Joanny Sitko – Gap spotkała się grupa osób, wśród nich byli: lekarze, asystentki i higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni oraz wykładowcy szkół medycznych.

 

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o powstaniu Polskiego Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej.

Aktualne władze Stowarzyszenia:

 

1. Prezes - Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko Gap
2. Wiceprezes - Dyp. Hig. Stom. Ilona Koltarek
3. Skarbnik/Sekretarz - Dyp. As. Stom Magdalena Bąk

 

KOMISJA REWIZYJNA:


- Przewodnicząca - Dypl. Hig. Stom. Klaudia Porada
- Dypl. Hig. Stom. Bettina Imiołczyk
- Dypl. Hig. Stom. Katarzyna Puczyńska

 

KOMISJA EDUKACYJNA:


- Przewodniczący Dypl. Hig. Stom. Tomasz Benke
- Wice-Przewodnicząca Dypl. Hig. Stom. Bettina Imiołczyk
- Dypl. Hig. Stom. Aneta Figzał
- Dypl. Hig. Stom. Katarzyna Puczyńska
- Dypl. Hig. Stom. Anita Kulesza
- Dypl. Hig. Stom. Aneta Maszota

 

 

Zadaniem stowarzyszenia jest rozpowszechnianie i szerzenie wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej poprzez działalność naukowo – szkoleniową, informacyjno – publicystyczną oraz wydawniczą. W tym celu, będą organizowane seminaria, konferencje, kursy i szkolenia oraz wydawanie książek, broszur i czasopism. Stowarzyszenie będzie organizowało praktyki i staże zawodowe zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz umożliwiało nawiązanie kontaktów z pracodawcami i innymi organizacjami mającymi podobne cele. Stowarzyszenie będzie również reprezentowało swoich członków w sprawach zawodowych wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.

 


« przejdz do porzedniej strony