PSHS

Władze

W dniu 08.02.2014 roku z inicjatywy dr n.med. lek. stom. Joanny Sitko – Gap spotkała się grupa osób, wśród nich byli: lekarze, asystentki i higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni oraz wykładowcy szkół medycznych.

 

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o powstaniu Polskiego Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej.

Wybrano władze Stowarzyszenia:

 Prezes - dr n.med. lek. stom. Joanna Sitko – Gap,

 Wiceprezes - mgr dypl. hig. stom. Iwona Maślerz

 Sekretarz  -  mgr dypl. hig. stom. Beata Dwojak

Skarbnik - dypl. hig. stom.  Agnieszka Tyła.

 Powołano również Komisję Edukacyjną oraz  Komisję Rewizyjną.

       

 Komisja  Edukacyjna

Przewodniczący – mgr dypl. hig. stom. Beata Dwojak

Wice-Przewodniczący – mgr dypl. hig. stom. Magdalena Placzyńska-Bińczyk

Członek – Aneta Figzał

Członek – mgr inż. tech. dent. hig. stom. Doktorantka Politechniki Łódzkiej Zofia Kula

Członek – dypl. hig. stom.  Mirosława Ucieklak

Członek – mgr dypl. asyst. stom.  Olga Synoradzka-Surowiec

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – lek. med. Artur Gap

Członek – mgr fizjoterapii Weronika Nowakowska

Członek – mgr biologii Magdalena Dróżdż-Korbyla

 

 

Zadaniem stowarzyszenia jest rozpowszechnianie i szerzenie wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej poprzez działalność naukowo – szkoleniową, informacyjno – publicystyczną oraz wydawniczą. W tym celu, będą organizowane seminaria, konferencje, kursy i szkolenia oraz wydawanie książek, broszur i czasopism. Stowarzyszenie będzie organizowało praktyki i staże zawodowe zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz umożliwiało nawiązanie kontaktów z pracodawcami i innymi organizacjami mającymi podobne cele. Stowarzyszenie będzie również reprezentowało swoich członków w sprawach zawodowych wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.

 


« przejdz do porzedniej strony