Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!

Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!

Zapisz się na ten kurs

Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!

Protetyka - asysta od A do Z - NOWOŚĆ !!!

Harmonogram 

10:00 - Rozpoczęcie kursu

10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne

12:00 - 12:30 - Przerwa na lunch, herbatę, kawę i ciastko

12:30 - 14:00 - Ćwiczenia praktyczne

14:00 – 14:15 - Przerwa na herbatę, kawę i ciastko

14:15 - 16:45 - Ćwiczenia praktyczne

16:45 – 17:00 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

 

Tematyka Kursu:

 • Protetyka jako ważna dziedzina w stomatologii
 • Aseptyka i antyseptyka w protetyce
 • Instrumentarium, materiały i sprzęt w protetyce
 • Uzupełnienia protetyczne - typy, rodzaje, funkcja
 • Uzupełnienia protetyczne - ruchome - protezy akrylowe, elastyczne, protezy na implantach
 • Uzupełnienia protetyczne – stałe – wkłady, korony, mosty, licówki, uzupełnienia protetyczne na implantach
 • Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegów protetycznych
 • Czynna asysta podczas zabiegów protetycznych – schematy postępowania
 • Współpraca z laboratorium protetycznym - procedury pomiędzy gabinetem stomatologicznym a pracownią protetyczną
 • Opieka nad pacjentem protetycznym
 • Obsługa i konserwacja sprzętu oraz instrumentarium w protetyce
 • Zgody na leczenie i dokumentacja protetyczna
 • Skanery w protetyce – modele cyfrowe

 

Warsztaty praktyczne:

 • Instrumentarium, leki, materiały i sprzęt w protetyce – budowa, funkcje, rozróżnianie- ćwiczenia
 • Wyciski diagnostyczne – ćwiczenia pobierania wycisków oraz odlewania wycisków (tworzenie modeli diagnostycznych)
 • Obsługa i konserwacja sprzętu oraz instrumentarium w protetyce: pentamix, łuk twarzowy itp.- ćwiczenia
 • Czynna asysta przy zabiegu leczenia protetycznego – ćwiczenia
 • Prace tymczasowe – ćwiczenia wykonywania koron tymczasowych
 • Protetyka na implantach

Program kursu:

10:00 Rozpoczęcie kursu
10:00 - 12:00 Zajęcia teoretyczne
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 14:00 Ćwiczenia praktyczne
14:00 - 14:15 Przerwa
14:15 - 16:45 Ćwiczenia praktyczne
16:45 - 17:00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów
Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Prowadzący: Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Od kilkunastu lat jest wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie, gdzie kształci personel medyczny (www.msz.czest.pl) oraz prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy i średniego personelu medycznego związane z stomatologią estetyczną, ortodoncją, periodontologią i chirurgią.

Więcej o prowadzącym

Szczegóły kursu:

 • 28 listopada 2022
 • 10:00 -17:00
 • 850 zł netto
 • Klinika Jurajska Częstochowa
Zapisz się na ten kurs

Całkowity koszt kursu: 850 zł