Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Zapisz się na ten kurs

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Profesjonalna asystentka ortodontyczna (warsztaty: część II)

Nowoczesne i profesjonalne sale warsztatów praktycznych - 9 UNITÓW

 

Praca na specjalistycznych fantomach oraz zabiegi wykonywane na żywo na pacjentach.

 

Prowadzący:

Dr. n. med. lek. stom Joanna Sitko-Gap

Dypl. Hig. stom. Ilota Kotlarek

 

Harmonogram: 

10:00 - Rozpoczęcie kursu

10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne

- Wywiad, badanie, diagnostyka, plan leczenia i leczenie pacjentów ortodontycznych

- Instrumentarium ortodontyczne, materiały i sprzęt – budowa, funkcje, rozróżnianie

- Łuki podniebienne. Rotatory. Ekspandery

- Elementy podstawowe i dodatkowe aparatów stałych - budowa, funkcje, rozróżnianie

- Zakładanie aparatu stałego - technika zabiegu

- Wizyty pacjenta ortodontycznego – wymiana łuków, ligatur itp.

- Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów

- Retencja

- Instruktaż higieny i instruktaż pozabiegowy dostosowany dla pacjenta ortodontycznego

- Opieka nad pacjentem ortodontycznym

- Dokumentacja ortodontyczna

 

12:00 - 12:15 - Przerwa na kawę, herbatę, ciastko

12:15 - 14:15 - Ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji.

Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji.

14:15 – 14:30 - Przerwa na lunch

14:30 – 15:30- Ćwiczenia praktyczne na fantomach (warsztaty) – rozróżnianie instrumentarium i materiałów używanych w ortodoncji.

Rozróżnianie elementów podstawowych i dodatkowych aparatów stałych (typy łuków, pierścieni itp.), zakładanie, docinanie i wymiana łuków, ligatur metalowych i elastycznych, sprężynek, wyciągów międzyszczękowych. Zastosowanie ergonomii w ortodoncji. Zakładanie reteinerów klejonych.

15:30 - 16:30 - wykonanie płytek retencyjnych z Erkoduru (obsługa Formixu) (np. na wykonanych w I części modelach diagnostycznych) pod nadzorem lekarza stom. z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie stomatologicznym według obowiązujących zasad (warsztaty)

16:30 - 17:00 - podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

 

 

Prosimy o zabranie własnego obuwia zmiennego i fartuchów ochronnych - będą one potrzebne przy ćwiczeniach praktycznych.


Program kursu:

10:00 Rozpoczęcie kursu
10:00 - 12:00 Zajęcia teoretyczne
12:15 – 12:15 Przerwa
12:15 - 14:15 Ćwiczenia praktyczne
14:15 - 14:30 Przerwa
14:30 - 15:30 Zajęcia praktyczne
15:30 - 16:30 Zajęcia praktyczne (wykonywanie płytek retencyjnych)
16:30 - 17:00 Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów
Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Prowadzący: Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap

Od kilkunastu lat jest wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie, gdzie kształci personel medyczny (www.msz.czest.pl) oraz prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy i średniego personelu medycznego związane z stomatologią estetyczną, ortodoncją, periodontologią i chirurgią.

Więcej o prowadzącym

Szczegóły kursu:

  • 30 listopada 2024
  • 10:00 - 17:00
  • 890 zł netto
  • Klinika Jurajska Częstochowa
Zapisz się na ten kurs

Całkowity koszt kursu: 890 zł