Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria+warsztaty) cz.I.

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria+warsztaty) cz.I.

Zapisz się na ten kurs

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria+warsztaty) cz.I.

Implantologia dla asystentek stomatologicznych (teoria+warsztaty) cz.I.

 

Harmonogram: 

10:00 - Rozpoczęcie kursu

10:00 - 12:00 - Zajęcia teoretyczne

12:00 - 12:30 - Przerwa na lunch, herbatę, kawę i ciastko

12:30 - 14:00 - Ćwiczenia praktyczne

14:00 – 14:15 - Przerwa na herbatę, kawę i ciastko

14:15 - 15:15 - Zajęcia teoretyczne

15:15 - 16:45 - Ćwiczenia praktyczne

16:45 – 17:00 - Podsumowanie kursu oraz rozdanie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursu

 

 

Informacje ogólne :

- historia implantologii

- wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji

- podział typów i rodzajów implantów

- anatomia twarzoczaszki – pola operacyjnego

- badania diagnostyczne w kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji

- wywiad medyczny : ogólny, szczegółowy

- badanie kliniczne pacjenta z uwzględnieniem patologii twarzoczaszki

- zgoda na zabieg operacyjny ( formularz )

 

Teoria:

– kliniczne przygotowanie pacjenta do zabiegu :

- przygotowanie gabinetu do zabiegów chirurgicznych ( zasady aseptyki i antyseptyki )

- przygotowanie ogólne i miejscowe pacjenta do zabiegu implantacji

- przygotowanie pola operacyjnego ( jednorazowe materiały opatrunkowe,sposoby obłożenia pola operacyjnego )

- przygotowanie narzędzi chirurgicznych ( skład chirurgicznych zestawów podstawowych, budowa kaset implantologicznych, sprzęt niezbędny do implantacji )

- szczegółowe omówienie kaset implantologicznych

 

Teoria – leczenie chirurgiczne :

 

a. czynna asysta przy zabiegu – schematy postępowania

b. techniki regeneracji kostnej - zabiegi (GBR, przeszczepy tkankowe, sinus lift zamknięty i otwarty, Split, kortykotomia itd. )

c. zabiegi implantologiczne ze szczególnym uwzględnieniem efektu estetycznego prac

- sposoby zaopatrzenia chirurgicznego ran ( materiał szewny )

- protetyczny aspekt implantologii

- kryteria sukcesu w implantologii

 

Część praktyczna :

- budowa implantu zębowego

- prezentacja kaset implantologicznych

- prezentacja systemów implantologicznych

- zakładanie rękawiczek jałowych, fartucha sterylnego - ćwiczenia

- przygotowanie stolika zabiegowego Mayo - ćwiczenia

- zabieg na fantomie

 

Teoria - postępowanie po zabiegu operacyjnym :

- przygotowanie narzędzi po zabiegu do sterylizacji – opieka nad narzędziami, sprzętem implantologicznym

- prowadzenie pooperacyjne pacjenta implantologicznego

- wizyty kontrolne i ich znaczenie

- leczenie farmakologiczne na poszczególnych etapach rekonwalescencji

- materiały, sprzęt , leki, narzędzia użyte podczas zabiegów skalingu i piaskowania pacjentów implantologicznych

 

Podsumowanie:

- powikłania w implantologii – sposoby postępowania

- prezentacja przypadków własnych

- podsumowania i pytania

- zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów :)

 


mgr Magdalena Sroka-Kalisz

Prowadzący: mgr Magdalena Sroka-Kalisz

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Warszawie - higiena stomatologiczna.

Więcej o prowadzącym

Szczegóły kursu:

  • 16 listopada 2024
  • 10:00 - 17:00
  • 990 zł netto
  • Klinika Jurajska Częstochowa
Zapisz się na ten kurs

Całkowity koszt kursu: 990 zł