@TODO: Page Title

Praktyczne wskazówki żywienia dzieci

Praktyczne wskazówki żywienia dzieci 

  • podawaj posiłki odpowiednie do wieku dziecka,
  • utrzymuj 3-4 godzinne przerwy pomiędzy posiłkami,
  • pora karmienia dzieci powinna odpowiadać porze posiłków rodzinnych,
  • nie podawaj dziecku przekąsek i słodkich napojów pomiędzy posiłkami,
  • ogranicz czas karmienia do 30-35 minut,
  • zachęcaj do samodzielnego jedzenia,
  • akceptuj zachowania żywieniowe właściwe dla wieku, np. jedzenie rączkami, dotykanie jedzenia, brudzenie się itp.
  • systematycznie wprowadzaj nowe produkty / potrawy / posiłki,
  • staraj się nie rozpraszać dziecka, nie zabawiaj go nadmiernie